ทัวร์ทวีปเอเชีย

2306-FT-TFUS01A

**เดินทาง:    เมษายน - มิถุนายน  2566** เมืองเฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง – เที่ยวอุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง – เมืองโบราณซงพาน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990
 

 

2306-FT-KMGFD01M

**เดินทาง:    เมษายน - มิถุนายน  2566** วัดหยวนทง – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองจงเตี้ยน – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,990 ฿24,990
 

 

2312-QQGQ1SIN-SQ011

**เดินทาง:   กรกฎาคม - ธันวาคม  2566** Gardens by the Bay – ถ่ายรูปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – Marina Bay Sands – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – อุโมงค์ต้นไม้ – Merlion Park - China Town – วัดพระเขี้ยวแก้ว ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,900 ฿17,900
 

 

2310-QQGQ2NRT-XJ019

**เดินทาง:   มิถุนายน - ตุลาคม  2566** โตเกียว – วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้งนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – บุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ภูเขาไฟฟุจิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿46,900 ฿46,900
 

 

2310-QQGQ2KIX-XJ013

**เดินทาง:   ตุลาคม  2566** นารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿42,900 ฿42,900
 

 

2308-QQGQ2NRT-XJ020

**เดินทาง:   มีนาคม - กรกฎาคม  2566** อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ต – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – เมนูขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36,900 ฿36,900
 

 

2307QQGQ1HKG-EK022

**เดินทาง:   มีนาคม - กรกฎาคม  2566** Avenue of Stars - Symphony of Lights - หาดรีพัสล์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดหมั่นโหม่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,900 ฿22,900
 

 

2307-QQGQ1HKG-EK023

**เดินทาง:   เมษายน - กรกฎาคม  2566** อเวนิวออฟเดอะสตาร์ - ซิมโฟนีอ็อฟไลท์ส – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ -จุดชมวิวฮ่องกง View Point Repulse Bay- วัดนางชีฉีหลิน -โรงงานจิวเวอร์รี่ -ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,900 ฿22,900
 

 

2310-BT-TPE64

**เดินทาง:  เมษายน - ตุลาคม  2566** เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2310-BT-TPE65

**เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม  2566** เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต •โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,999 ฿17,999
 

 

2306-BT-TPE56

**เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน  2566** ไทเป ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ● อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ● แช่น้ำแร่ • ถ่ายรูปตึกไทเป 101 • วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,999 ฿18,999
 

 

2310-BT-TPE23

**เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม  2566** โรงละครแห่งชาติไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง •ไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,999 ฿20,999
 

 

2310-BT-TPE63

**เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม  2566** ไถจง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ● หนานโถว ● ร้านชา ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,999 ฿19,999
 

 

2310-BT-TPE25

**เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม  2566** เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,999 ฿17,999
 

 

2310-BT-TPE24

**เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม  2566** เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • เมืองไทเป • ถ่ายรูปตึกไทเป101 ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,999 ฿15,999
 

 

2307-BT-KMG03

*เดินทาง:  พฤษภาคม- กรกฎาคม  2566 * เมืองฉู่ฉง • เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน • วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,999 ฿28,999
 

 

2310-FT-DYGVZ03A

*เดินทาง:  เมษายน - ตุลาคม  2566 * ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-เมืองโบราณฟ่งหวง – จตัรัสหงส์ – สะพานหงเฉียว - จางเจียเจี้ย-ถ้ำหวงหลงต้ง+ล่องเรือ - อุทยานจางเจียเจี้ย-เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)- ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,990 ฿17,990
 

 

2306-BT-CKG01

*เดินทาง:  เมษายน - มิถุนายน  2566 * เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ • ระเบียงกระจก • อุทยานเขานางฟ้า • ภูเขาไป่มา • Wulong Flying Kiss • เมืองโบราณหยางเจียว • ฉงชิ่ง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,999 ฿20,999
 

 

2306-BT-PEK01

*เดินทาง:  1 - 5 มิถุนายน 2566 * ถนนหวังฝูจิ่ง • สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง (เต็มวัน) • จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังต้องห้าม • หอสักการะฟ้าเทียนถาน • ตลาดรัสเซีย ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,999 ฿33,999
 

 

2305-BT-PVG02

*เดินทาง: พฤษภาคม 2566 * เมืองโบราณเย่เหอ • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว • ขึ้นหอไข่มุก • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง • ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,999 ฿28,999
 

 

2305-BT-PVG01

*เดินทาง: พฤษภาคม 2566 * เมืองอู๋ซี • พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ • ร้านไข่มุก • เมืองหางโจว • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย • ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู• หมู่บ้านใบชา • เมืองเซี่ยงไฮ้ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,999 ฿23,999
 

 

2310-TWBUSAN

*เดินทาง: 21 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2566 * ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลินิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด - โอรยุกโดสกายวอล์ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,999 ฿23,999
฿11,999 ฿11,999 -50%
 

 

2306-ZGTFU-23018L

**เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน  2566** เมืองเม่าเสี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง – นั่งรถแบตเตอรี่ – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองจิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,990 ฿22,990
 

 

2306-ZGKMG-2301KY

**เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน  2566** คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า – ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – อุทยานน้ำหยก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

2310-ZGPEK-2301TG

**เดินทาง: กันยายน - ตุลาคม 2566** กรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และ รถรับ-ส่งแล้ว) – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ตลาดรัสเซีย ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

2306-ZGCKG-2302WE

**เดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2566** เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว - ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2310-ZGHAN-2314VN

** วันเดินทาง : เมษายน  -  ตุลาคม  2566** เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน -โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,990 ฿12,990
 

 

New

2310-ZGRGN-23028M

**เดินทาง: พฤษภาคม - ตุลาคม  2566** เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,900 ฿9,900
 

 

2306-ZGCKG-2301WE

**เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2566** เมืองฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ลิฟท์แก้ว - ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2310-BT-LAO64

*เดินทาง:เมษายน - ตุลาคม 2566* อุดรธานี • หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี • ตลาดมืด • ใส่บาตรข้าวเหนียว ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,999 ฿12,999
 

 

2310-BT-VN47

*เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2310-BT-VN412

*เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก •ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ฮานอย • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,999 ฿16,999
 

 

2309-BT-VN45

*เดินทาง : มีนาคม - กันยายน2566* นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • NIGHT MAKET ฮาลอง • อ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง็อกเซิน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,999 ฿14,999
 

 

2307-BT-VN42

*เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2566* หมู่บ้านชาวเขา • ตลาดซาปา •ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,999 ฿18,999
 

 

2310-BT-VN41

*เดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2566* ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา • ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,999 ฿13,999
 

 

2310-BT-VN92

**เดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2566** นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์ • สะพานมือ • สวนสนุก The Fantasy Park • Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,999 ฿11,999
 

 

New

2309-ZGSXR-2304SG

*****เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2566***** แคชเมียร์ – สวนแอปเปิ้ล – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,990 ฿25,990
 

 

2310-ZGTPE-2315VZ

**เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2566** ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – เมืองไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,990 ฿14,990
 

 

2306-ZGTPE-2314JX

**เดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2566** เมืองเถาหยวน - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990
 

 

2310-ZGTPE-2313CI

**เดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2566** ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2310-ZGTPE-2309CI

**เดินทาง: มีนาคม - ตุลาคม 2566** เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – อุทยานธรณีเย่หลิ่ว ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2306-ZGTPE-2310BR

**เดินทาง:เมษายน - มิถุนายน 2566** ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2310-ZGTPE-2311VZ

**เดินทาง:เมษายน - ตุลาคม 2566** ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,990 ฿14,990
 

 

2310-ZGTPE-2316VZ

**เดินทาง:เมษายน - ตุลาคม 2566** เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,990 ฿14,990
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้