ทัวร์ทวีปเอเชีย

2410-VTATG

**เดินทาง: 25 ตุลาคม -  01 พฤศจิกายน 2567 ** เฉินตู - ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ - เล่อซาน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน – สะพานหนานเฉียว - ตูเจียงเยี่ยน - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,900 ฿45,900
 

 

2411-VTATG

**เดินทาง: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567** เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว -โชว์ทิเบต - เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เฉิงตู ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,900 ฿45,900
 

 

2501-ZGTPE-2418CI

**เดินทาง: 28 ธันวาคม 2567 – 02 มกราคม 2568** ไต้หวัน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้ – ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน Alishan National Scenic Area - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทเป - ซีเหมินติง - COUNTDOWN ดูพลุ ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿35,990 ฿35,990
 

 

2501-ZGTPE-2419CI

**เดินทาง: 30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68/31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68** ไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ถนนโบราณสือเฟิ่น- เมืองไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู- วัดเหวินหวู่ – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต– หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

New

2411-ZGSXR-24026E

*เดินทาง : กันยายน - ตุลาคม  2567* เทือกเขากุลมาร์ค - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - ล่องเรือชมตลาดเช้า - ทะเลสาบดาล - เทือกเขาโซนามาร์ค ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

New

2412-ZGDEL-2402AI

*เดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม   2567* เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990
 

 

New

2410-ZGDEL-24016E

*เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม  2566* เมืองเดลี - เมืองชัยปุระ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท - ซิตี้พาเลส - ฮาวา มาฮาล - จุดชมวิว Wind View Cafe - ประตูปาตริกา - เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท - ชมพระอาทิตย์ขึ้น “พระราชวังทัชมาฮาล ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,990 ฿21,990
 

 

2505-ZGTPE-2501TG

**เดินทาง: 01 – 04 มกราคม 2568/04 – 07 เมษายน 2568/02 – 05 พฤษภาคม 2568 ** ไต้หวัน – เมืองไทจง – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,990 ฿25,990
 

 

2412N-ZGSIN-2404SQ

**เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2567** น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้าและรถรับส่ง) ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,990 ฿20,990
 

 

2412N-ZGSIN-2403SQ

**เดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2567** น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW - อุโมงค์ต้นไม้ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,990 ฿16,990
 

 

2411-SHTGCTU16

**เดินทาง: ตุลาคม  -  พฤศจิกายน  2567** เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง – จิ่วจ้ายโกว – โชว์ – เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เฉิงตู – สวนดอกไม้สี่ฤดู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนโบราณจินหลี่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,999 ฿39,999
 

 

2411-ZGNGO-2409SQ

**เดินทาง: ตุลาคม - พฤศจิกายน  2567** นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿47,990 ฿47,990
 

 

2411-ZGCTS-2410TG

**เดินทาง: ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567** เมืองโจซังเค - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ ศาลเจ้าโจซังเค - โรงงานช็อกโกแล็ตชิโรอิ โคอิบิโตะ - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ - โอตารุ - คลองโอตารุ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,990 ฿45,990
 

 

2501N-WCNT240082

***วันเดินทาง :13 กันยายน 2567 - 02 มกราคม 2568*** ฮ่องกง - Repulse Bay- Victoria Peak- หมู่บ้านชาวประมงไทโอ Tai O Fishing Village เวนิสแห่งตะวันออก-ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์-วัดแชกงหมิว -วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - วัดหวังต้าเซียน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,900 ฿28,900
 

 

2501N-WCNT240084

***วันเดินทาง :13 กันยายน 2567 - 02 มกราคม 2568*** ฮ่องกง - Repulse Bay - Victoria Peak -หมู่บ้านชาวประมงไทโอ Tai O Fishing Village เวนิสแห่งตะวันออก -นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - Citygate Outlet - ย่านจิมซาจุ่ย - วัดแชกงหมิว -วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

2503-WCNT240072

***เดินทาง:   20 กรกฎาคม 2567 - 23 มีนาคม 2568 *** คุนหมิง - ต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย - เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ” -ช่องแคบเสือกระโดด - วัดซงจ้านหลิน - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - Impression Lijiang Show - หุบเขาสีน้ำเงิน -อุทยานน้ำหยก - ลี่เจียง - คุนหมิง - เขาซีซาน - วัดหยวนทง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿36,900 ฿36,900
 

 

2410-ZGKIX-2408MM

**เดินทาง:  ตุลาคม  2567** เกียวโต -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -นาโกย่า -อิออน มอลล์ - คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿39,990 ฿39,990
 

 

2410-ZGNRT-2414HB

**เดินทาง: ตุลาคม  2567** นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้าแร่ธรรมชาติ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

2410-ZGKIX-2409MM

**เดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2567** เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - ย่านช้อปปิ้ง ถนนชินเคียวโกกุ - คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -อิออนมอลล์ - พิธีชงชาญี่ปุ่น ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,990 ฿29,990
 

 

2412-QQGO1HKG-EK043

***วันเดินทาง : 11 กรกฎาคม 2567 - 16 ธันวาคม 2567*** ฮ่องกง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง– เวเนเชียน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เกาะลันเตา ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,900 ฿21,900
 

 

2412-QQGO1HAN-VJ102

** วันเดินทาง :  13 กันยายน 2567 - 18 ธันวาคม 2567** กรุงฮานอย – นิงห์บิงห์ - ล่องเรือจ่างอาง - เมืองซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต- โมอาน่า ซาปา คาเฟ่-สถานีรถไฟ SUN PLAZA ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,900 ฿16,900
 

 

2504-ZGHAN-2407TG

** วันเดินทาง :  ตุลาคม 2567  - เมษายน  2568** วซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990
 

 

2504-ZGHAN-2406TG

** วันเดินทาง :  ตุลาคม 2567  - เมษายน  2568** ซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,990 ฿19,990
 

 

2501N - QQGO1PEK-TG001

***เดินทาง:  08 สิงหาคม 2567 - 26 พฤศจิกายน 2567 *** เซียงไฮ้ – หาดไว่ทาน - Shanghai Disneyland – Starbucks Reserve Roastery – พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – Universal Studio Beijing - จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,900 ฿49,900
 

 

2501N-QQSBTCSX-VZ008

***เดินทาง:  04 กรกฎาคม 2567 - 01 มกราคม 2568   *** ฉางซา - หนางชาง – ถนนวัฒนธรรมหนานชาง - ล่องเรือแม่น้ำก้าน ชมหอคอยเถิงหวัง – จิ่งเต๋อเจิ้น - อู้หยวน – หมู่บ้านหวงหลิง - ซ่างหร่าว - หุบเขาเทวดา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,900 ฿24,900
 

 

2412-QQGO1HKG-EK041

***วันเดินทาง : ตุลาคม  2567*** วัดฮงฟา – วัดกวนอู – เซินเจิ้น – เมืองซัวเถา – ฮ่องกง -วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหมั่นโหม่ว – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิ่มซาจุ่ย ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,900 ฿19,900
 

 

2412-QQSBTCKG-FD002

*เดินทาง:  21 มิถุนายน 2567 - 04 ธันวาคม 2567 * ฉงชิ่ง –อู่หลง– อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า - ระเบียงแก้ว – อุทยานเขานางฟ้า -หนานซวน-จินฝอซาน-ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-เฉิงตู-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เล่อซาน-ง๊อไบ๊-วัดเป้าก๋ัว-วัดฝูหู่ - เฉิงตู- ถนนโบราณจิ๋นหลี่ -วัดต้าฉือ - แพนด้ายักษ์ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿24,900 ฿24,900
 

 

2412- QQSBTCSX-VZ005

***เดินทาง:  14 มิถุนายน 2567 - 04 ธันวาคม 2567  *** ฉางซา – จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์-หุบเขาอวตาร – เขาเทียนจื่อซาน - เมืองโบราณฝูหรง – เมืองโบราณฝูหรง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองจี๋โส่ว ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,900 ฿19,900
 

 

2412- QQSBTCSX-VZ007

***เดินทาง:  22 มิถุนายน 2567 - 03 ธันวาคม 2567  *** ฉางซา – เฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - เมืองโบราณฝูหรง – น้ำตกฝูหรง – เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ OPTIONAL SHOW - หุบเขาอวตาร(รวมลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,900 ฿18,900
 

 

2501N- QQGO1PEK-TG001

***เดินทาง:  26 กรกฏาคม 2567 - 03 มกราคม 2568 *** ปักกิ่ง – วัดลามะ – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน-พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower- หอฟ้าเทียนถาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซียงไฮ้ -ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมียว – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำหวงผู่-อาคารพันต้นไม้ Tian an 1000 Tree – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿43,900 ฿43,900
 

 

2501N- QQGO1CSX-SL004

**เดินทาง: 06 กรกฏาคม 2567 - 05 มกราคม 2568** ฉางซา – จางเจียเจี้ย -บ้านเจ้าเมืองโบราณ – เขาเทียนเหมินซาน -หุบเขาอวตาร(ลิฟต์แก้วขาขึ้น) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้าขาลง) – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,900 ฿30,900
 

 

2412- QQGO2FUK-TG010

**เดินทาง:  11 ตุลาคม 2567 - 05 ธันวาคม 2567** คิวชู – ปราสาทโคคุระ – ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิ อินาริ – สะพานคินไตเคียว – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ – ฮิโรชิมะ - เกาะชิโกกุ – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน – โอซาก้า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿67,900 ฿67,900
 

 

2412-QQGO2KIX-TG005

**เดินทาง:  20 ตุลาคม 2567 - 08 ธันวาคม 2567** โอซาก้า – เมืองฮิเมจิ – จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชิซึทานิ – ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว – ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] - ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทชะ – เมืองทตโตริ - โคนันทาวน์ – เนินทรายทตโตริ - เกียวโต – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,900 ฿59,900
 

 

2501N-QQGO1HAN-VJ101

** วันเดินทาง: 07 กันยายน 2567 - 02 มกราคม 2568** เมืองฮาลอง - เมืองซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - เมืองลาวกาย - กรุงฮานอย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,900 ฿16,900
 

 

2410-QQGO1TFU-SL001

**เดินทาง: กันยายน - พฤศจิกายน  2567** ไม่ลงร้าน เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานแห่งชาติจิ่งจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง – เมืองเม่าเสี้ยน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿28,900 ฿28,900
 

 

2501N - QQGO1HAN-FD101

** วันเดินทาง: 07 กันยายน 2567 - 02 มกราคม 2568** ฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา –สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - สุสานโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – ร้านอัญมณี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,500 ฿17,500
 

 

2501NT - QQGO1HAN-VJ101

** วันเดินทาง: 06 กันยายน 2567 - 01 มกราคม 2568** ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา -ฟานซีปัน- ตลาดกลางคืนซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - เมืองลาวกาย - เวียดนาม – ทะเลสาบคืนดาบ -ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,900 ฿16,900
 

 

2410-QQGO1TPE-CI017

**เดินทาง: 05 กรกฎาคม 2567- 29 ตุลาคม 2567** ไต้หวัน - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – ไถจง -อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ซีหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,900 ฿17,900
 

 

2410-QQGO1KMG-TG003

***เดินทาง:    กรกฎาคม - ตุลาคม  2567 *** ไม่ลงร้าน คุนหมิง-ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ – ช่องแคบเสือกระโจน - แชงกรีล่า ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

2412-QQGO1CSX-SL005

**เดินทาง: มิถุนายน - ธันวาคม  2567** ไม่ลงร้าน จางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้ว – หุบเขาอวตาร – เขาเทียนจื่อซาน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿27,900 ฿27,900
 

 

2410-QQGO1KMG-FD005-

***เดินทาง: กรกฎาคม -  ตุลาคม 2567  *** ไม่ลงร้าน คุนหมิง – ต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – ช่องแคบเสือกระโจน-แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,900 ฿26,900
 

 

2410-QQGO1PVG-MU003

**เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม  2567** ไม่ลงร้าน เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ – ศาลาฝานกง – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง – Thames Town – เมืองโบราณเยียเหอ ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,900 ฿26,900
 

 

2410-QQGO1XIY-SL001

**เดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม  2567** ไม่ลงร้าน ทริปเดียวเที่ยว 2 เมือง ซึอาน ลั่วหยาง / เยือนมหากาพย์ขุนเขา "หยุนไถซาน" จิ่วจ้ายโกวน้อย / ชม 3 มรดกโลก กองทัพทหารดินเผา, ผาแกะสลักหลงเหมิน, วัดเส้าหลิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,900 ฿26,900
 

 

2411-QQGO1TFU-FD001

**เดินทาง: กันยายน - พฤศจิกายน  2567** ไม่ลงร้าน เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – หมู่บ้านทิเบต – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง – เมืองโบราณซงพาน ฯลฯ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿23,900 ฿23,900
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้